TEMRAK.COM
Home
About Me
Portfolio
Family
Prize
Contact
Activity
 
ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ และ Mr.Ken Koga เยี่ยมบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) [36 / 0 ]
   18 กุมภาพันธ์ 2559 : ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมยานากาวา นำ Mr.Ken Koga ผู้อำนวยการโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมการบินไทย พร้อมร..
ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ และ Mr.Ken Koga เยี่ยมคารวะเลขานุการเอกอัคราชฑูต [39 / 0 ]
   18 กุมภาพันธ์ 2559 : ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมยานากาวากับ Mr.Ken Koga ผู้อำนวยการโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมคารวะและรายงานคว..
ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ต้อนรับคณะสมาชิกสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ณ สถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิต(สวนลุงเชาว์) [38 / 0 ]
   17 กุมภาพันธ์ 2559 : ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร(ไทย-ญี่ปุน) พร้อม Mr. Ken Koga ผู้อำนวยการโรงเรียนยานากาวาประเทศญี่ปุ่น ได้นำ ผศ.เชาวน์ว..
ประธานสมาพันธ์สมาชิกสภา (ไทย-ญี่ปุ่น) จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีนครนครศรี [35 / 0 ]
   17 กุมภาพันธ์ 2559 : ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมยานากาวา นำ Mr.Yoshimura Toshio ประธานสมาพันธ์สมาชิกสภา (ไทย-ญี่ปุ่น) จังหวัดฟุกุโอกะ ปร..
ศึกษาดูงาน ฟังคำบรรยายการบริหารจัดการธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัย MEJIRO [28 / 0 ]
   5 กุมภาพันธ์ 2559 : ดร.เชาว์. เต็มรักษ์. ผู้ช่วยอธิการบดี. ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์. มหาวิทยาลัยรังสิต. กับการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท(MBA) คณะบริหารธุรก..
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น บริษัท นิสสัน ประเทศญี่ปุ่น [34 / 0 ]
   5 กุมภาพันธ์ 2559 : ดร.เชาว์. เต็มรักษ์. ผู้ช่วยอธิการบดี. ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์. มหาวิทยาลัยรังสิต. นำนักศึกษาระดับปริญญาโท. คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต. ..
ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ บรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต [33 / 0 ]
   26 มกราคม 2559 : ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต บรรยายพิเศษการพัฒนาเยาวชนไทยโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นฐานในการสร..
ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ บรรยายพิเศษ โครงการสัมมนานวัตกรรมการบริหารธุรกิจ [31 / 0 ]
   26 มกราคม 2559 : ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์. มหาวิทยาลัยรังสิต บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ.โครงการสัมมนาน..
MOU รร.สาธิตเกษตร กำแพงแสน กับ วิทยาลัยภาษานานาชาติฟุกุโอกะ [39 / 0 ]
   25 มกราคม 2559 : ดร.เชาว์ เต็มรักษ์. นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร(ไทย-ญี่ปุ่น). นำ Mr.Hitoshi. Iwamoto. ผู้บริหารวิทยาลัยภาษานานาชาติฟุกุโอกะ ลงนามความร่วมมื..
งาน 31 ปี เชิดชูอาจารย์ และพนักงานดีเด่น มหาวิทยาลัยรังสิต [36 / 0 ]
   25 มกราคม 2559 : 31. ปี และเชิดชูอาจารย์ และพนักงานดีเด่น เลี้ยงฉลองความสำเร็จ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.เชาว์ เต็มรักษ์. ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพั..
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8
Dr.CHAO TEMRAK © 2011