TEMRAK.COM
Home
About Me
Portfolio
Family
Prize
Contact
Activity
 
ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ บรรยายพิเศษ ณ รร.สาธิต ม.เกษตรฯ กำแพงแสน [79 / 0 ]
   2015-11-13:->ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ บรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อสังคมไทย ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแส..
ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ กับการเปิดสัมพันธ์ใหม่ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต กับ มหาวิทยาลัยชิบะ [63 / 0 ]
   2015-11-12..ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต กับการเปิดสัมพันธ์ใหม่ กับ มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น คณะสถาบั..
ดร.เชาว์ เต็มรักษ์กับบทบาทการเชื่อมโยงไทย-ญี่ปุ่น [618946 / 1 ]
   25/10/55:ประชุมแนวทางความร่วมมือทางการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กับ มหาวิทยาลัยHOKURIKU ประเทศญี่ปุ่น
เชื่อมโยงความความร่วมทางการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น [136504 / 0 ]
   5/3/55:ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมมิตรภาพนครศรีธรรมราช-ญี่ปุ่น เชื่อมโยงความร่วมมือทางการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น โดยได้นำ Mr.Kenichi Negishi ผู้อำนวยการฝ่าย..
นายกสมาคมฯ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ รร.วิสุทธรังษี กับ รร.การบินญี่ปุ่น [58818 / 0 ]
   26-27 ธันวาคม 2554 ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมมิตรภาพนครศรีธรรมราช-ญี่ปุ่น เดินทางไปเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบ..
วิทยากร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี [15564 / 0 ]
   20 สิงหาคม 2554 : บรรยายพิเศษเรื่อง โอกาศทางการค้าไทย-ญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เนื่องในโอกาศการจัดงานสัปดาห์อาเซียนครั้งที่ 1 โดย คณะวิทยาก..
เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [58003 / 0 ]
   เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 นำอธิการบดีมหาวิทยาลัย HOKURIKU และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ และหาหรือเกี่ยวกับความร่วมทางการศึกษาระหว่างไทยญี่ปุ่น ในระดับอุดมศ..
เยี่ยมคารวะประธานการบริหารบริษัทในเครือไทโย [99186 / 0 ]
   เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554
เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ เยี่ยมคารวะประธานการบริหารบริษัทในเครือไทโย ซึ่งบริหารมหาวิทยาลัย HOKURI..
NBT_NAKHON เช้านี้ ที่เมืองนคร [6198 / 0 ]
   วันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 08:00 น. ออกรายการ เช้านี้ที่ เมืองนคร เพื่อรณณรงค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่นครศรีธรรมราช ร่วมกับ รองผู้ว่าราการจังหวั..
เชาว์กับท่านโมริ [9287 / 0 ]
   เข้าเยี่ยมคารวะอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายโมริ โยชิโร เนื่องในโอกาสรายงานการกลับมาประเทศไทยและการใช้ชีวิตในประเทศไทยหลังจากที่เคยช่วยงานท่านโมโรในสมัย..
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8
Dr.CHAO TEMRAK © 2011