TEMRAK.COM
Home
About Me
Portfolio
Family
Prize
Contact
Activity
 
เชาว์กับสภาฯ [197046 / 0 ]
   นำประธานกรรมการบริหารโรงเรียนในเครือการบินญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะ ประธานกรรมธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร และเป็นล่ามแปลให้ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะด้วย
เชาว์กับรตม.ศษ. [5457 / 0 ]
   ประธานการบริหารJAA เข้าเยี่ยมคารวะ รมต. ศึกษา เพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการสอบชิงทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552 ..
เชาว์กับนายก [8023 / 0 ]
   วันที่ 7 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 น. นาย Shigeo Umezawa ประธานกรรมการบริหาร เครือวิทยาลัยการบินญี่ปุ่น Japan Aviation Academy (JAA) นำคณะ ผู้บริหารเข้า..
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 
Dr.CHAO TEMRAK © 2011